การรักษาเมื่อถูกพิษ

แมงกระพรุนกล่อง

หากได้รับพิษ ต้องรีบขึ้นจากน้ำทันที จากนั้นให้ตรวจชีพจรและการเต้นของหัวใจว่ายังเป็นปกติดีหรือไม่ ถ้าหัวใจหยุดเต้นให้รีบทำCPRโดยทันที และอย่าพยายามถูหรือเกาบริเวณที่ถูกพิษเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เข็มพิษแตกปล่อยพิษออกมามากขึ้น
จากนั้นให้ล้างแผลด้วยน้ำส้มสายชูหรือน้ำทะเล เพื่อระงับการปล่อยพิษจากเข็มพิษ อย่าใช้น้ำจืดหรือแอลกอฮอลล้างเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ถุงพิษของเข็มพิษแตกออกมามากขึ้น และยิ่งปวดแสบปวดร้อน ถ้ามีหนวดของแมงกะพรุนติดอยู่ให้หาอะไ์รบาง ๆ คม ๆ เช่น มีดโกน หรือสันบัตรพลาสติก ขูดเอาเมือกและคีบเข็มพิษออกจากผิวหนัง ถ้าปวดมากอาจใช้น้ำแข็ง หรือน้ำอุ่นประคบ อาจใช้เชือกรัดเหนือบริเวณที่ถูกพิษ เพื่อป้องกันพิษกระจายไปตามกระแสเลือด จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

 

วิธีแก้พิษงูจงอาง

1. ใช้เชือกรัดที่เหนือแผลประมาณ 5-15 ซม. (อย่ารัดแน่นจนเกินไป) ให้พอสอดนิ้วเข้าไปได้ ทั้งนี้เพราะการรัดมีจุดประสงค์
เพื่อกันไม่ให้พิษงูที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ท่อน้ำเหลือง และเส้นเลือดดำไหลเข้าหัวใจ จึงไม่ต้องรัดให้แน่นจนเลือดมาหล่อเลี้ยงไม่ได้
เหมือนกรณีรัดห้ามเลือด และถ้ามีอาการเจ็บจนทนไม่ไหวให้รัดจุดใหม่ที่ตำแหน่งเหนือขึ้นไปอีกเล็กน้อย แล้วจึงคลายเชือกรัดที่จุดแรกออก

2. ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ๆ จัดท่าให่ส่วนที่อยู่งูกัดอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจ อย่าเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่จำเป็น ห้ามดื่มเหล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มชูกำลัง
3. ทำความสะอาดบาดแผลที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์และทิงเจอร์

4. โดยทั่วไปหลังจากใช้เชือกรัดแล้วให้รีบนำส่งแพทย์ และงูที่กัดเป็นงูพิษร้าย อาจกรีดแผลโดยใช้มือสะอาดกรีดแผลตรง
รอยเขี้ยวให้ลึกแค่ผ่านผิวหนัง (ลึกประมาณ 0.5 ซม. ยาวไม่เกิน 1 ซม.) แล้วใช้ลูกยางหรือเครื่องดูดดูดตรงรอยกรีด แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ
อาจใช้ ปากดูดแล้วบ้วนทิ้ง แต่ผู้ดูดต้องไม่มีแผลในปาก (วิธีกรีดแผลดูดพิษนี้จะทำเมือ่จำเป็นมากกว่า เพราะอาจจะก่อให้เกิด
แผลติดเชื้อได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี)

5. รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที

 

วิธีแก้พิษหอยเต้าปูนลายหินออน่

                การป้องกันและการรักษาเมื่อโดนหอยเต้าปูน ทำร้ายการักษาผู้ที่โดนหอยเต้าปูนทำร้ายนั้น สามารถ ทำได้แต่การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นและรักษาตามอาการ เท่านั้น เพราะพิษของหอยเต้าปูนนั้นไม่มียารักษา เหมือนกับเซรุ่มแก้พิษงู การปฐมพยาบาลอาจทำได้โดย การใช้ผ้าก๊อดทำแผลวางปิดแผลที่ถูกเข็มพิษตำแล้ว มัดให้แน่นด้วยผ้าพันแผลกลม ทั้งนี้เพื่อให้กดท่อน้ำ เหลืองไว้ แต่ต้องคอยคลายผ้าออกบ้างเพื่อไม่ให้ กล้าม เนื้อตายเนื่องจากขาดเลือด การจุ่มแผลลงในน้ำอุ่น 43.3-45 องศาเซลเซียส อาจช่วยลดความเจ็บปวดได้บ้าง อย่า ผ่าหรือกรีดแผลเพื่อดูดเอาพิษออก รีบนำส่งโรง-พยาบาลทันที คนที่ถูกหอยเต้าปูนทำร้ายส่วนใหญ่ มักจะเป็นนักสะสมเปลือกหอยแต่ไม่รู้จักหอยเต้าปูน เมื่อเอามือไปจับเข้าหอยก็จะยื่นงวงออกมาทำร้ายเอาได้ การจับหอยที่ถูกควรจับหอยทางด้านป้านเพราะงวง จะยื่นออกมาจากด้านปลายแหลม ควรใส่ถุงมือก่อนจับ และอย่าเอาหอยใส่กระเป๋าเสื้อผ้า เพราะเข็มพิษสามารถ แทงทะลุผ้าได้

 

วิธีแก้พิษปลาหมึกแหวนน้ำเงิน

การปฐมพยาบาลต้องหาวิธีนำอากาศเข้าสู่ปอด เช่น เป่าปาก เป็นต้น จากนั้นต้องรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผล ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกินไปจนสมองตาย

 

วิธีแก้พิษแมงป่องเดธท์ สตอล์คเกอร์

ถ้าถูกกัดหรือต่อยบริเวณข้อมือหรือนิ้วเท้า ให้ใช้ผ้าหรือสายยางรัดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รัดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
ดูดเอาพิษออก หรืออาจใช้เหล็กเผาไฟจี้ใส่แผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วใช้เกล็ดด่างทับทิมใส่เข้าไป
ใช้น้ำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต่อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยด่างทับทิม
ถ้ามีเหล็กในติดอยู่ให้คีบออกแล้วทาด้วยแอมโมเนีย โซดาไบคาร์บอเนต น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส

 

 

แก้พิษแมงมุมบราซิล

  • ถ้าถูกกัดหรือต่อยบริเวณข้อมือหรือนิ้วเท้า ให้ใช้ผ้าหรือสายยางรัดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รัดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
  • ดูดเอาพิษออก หรืออาจใช้เหล็กเผาไฟจี้ใส่แผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วใช้เกล็ดด่างทับทิมใส่เข้าไป
  • ใช้น้ำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต่อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
  • บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยด่างทับทิม
  • ถ้ามีเหล็กในติดอยู่ให้คีบออกแล้วทาด้วยแอมโมเนีย โซดาไบคาร์บอเนต น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส

 

แก้พิษงูไทปันโพ้นทะเล

  • ถ้าถูกกัดหรือต่อยบริเวณข้อมือหรือนิ้วเท้า ให้ใช้ผ้าหรือสายยางรัดตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นแขนหรือขาให้รัดเหนือแผลประมาณ 5 นาที จึงคลายออก
  • ดูดเอาพิษออก หรืออาจใช้เหล็กเผาไฟจี้ใส่แผล หรืออาจผ่าแผลให้กว้าง แล้วใช้เกล็ดด่างทับทิมใส่เข้าไป
  • ใช้น้ำแข็งวางบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง แขนหรือขาข้างที่ถูกกัดหรือต่อย ควรจะวางต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
  • บริเวณที่ถูกกัดให้ล้างด้วยด่างทับทิม
  • ถ้ามีเหล็กในติดอยู่ให้คีบออกแล้วทาด้วยแอมโมเนีย โซดาไบคาร์บอเนต น้ำเกลือหรือน้ำปูนใส

 

แก้พิษกบลูกดอก

ขณะนี้ Abbott Labs เมืองชิคาโกได้มีผลการค้นคว้า ทดลองตัวยาระงับความเจ็บปวดชนิดใหม่ซึ่งสกัดมาจากผิวหนังของกบลูกดอกพิษ สายพันธุ์ Epipedrobates Tricolor ที่พบในประเทศ เอกวาดอร์ เรียกชื่อมันว่า ABT- 594โดยที่  มร.John Daly แห่ง the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ออกมายืนยันแล้วว่าตัวยาชนิดใหม่นี้มีชื่อว่า epibatidine ซึ่งเป็นชื่อที่ให้เกีรยติแก่สายพันธุ์ของกบพิษ ตัวยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งความเจ็บปวดได้ดีกว่ามอร์ฟีนถึง 200 เท่าและสามารถใช้งานร่วมกับมอร์ฟีนได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงใดๆแก่คนไข้ ไม่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและที่สำคัญคือไม่ปรากฏอาการของการเสพติดแต่อย่างใด

 

แก้พิษปลาหิน

ใช้ความร้อนแก้ได้ครับ เอาส่วนที่โดนพิษไปแช่น้ำอุ่นก็พอไม่ต้องถึงกับร้อนเดือด

 

แก้พิษปลาปักเป้า

ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะการแก้พิษเบื้องต้นยังไม่มีวิธีไหนช่วยได้

 

ย้อนกลับ